Ostrzeżenie o ryzyku

Ostrzeżenie o ryzyku

Informacje znajdujące się na stronie Swiatinwestycji.pl są przeznaczone wyłącznie do studiowania tematów związanych z handlem na giełdzie. Informacje te w żaden sposób nie służą do wydawania konkretnych zaleceń inwestycyjnych lub handlowych. Wszystkie informacje opierają się na osobistych doświadczeniach i opiniach dotyczących prywatnej działalności  właścicieli strony lub autorów artykułów.

Oświadczenie

Dostawca informacji nie ponosi odpowiedzialności za konkretne decyzje poszczególnych użytkowników. Decyzja o handlu na rynkach finansowych jest decyzją każdego człowieka i każdy indywidualnie ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje. Nie należy handlować na rynkach finansowych, jeśli nie posiada się odpowiedniej wiedzy o konkretnym instrumencie finansowym.

Właściciele serwisu Swiatinwestycji.pl nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość informacji zawartych na tej stronie. Nie ponosi on również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe lub inne straty związane z inwestycjami opartymi na jakichkolwiek informacjach zaczerpniętych z tej strony. Strona Swiatinwestycji.pl i jej właściciele nie są zarejestrowanym brokerem, doradcą inwestycyjnymi ani maklerem.

Jeśli na stronie są wymienione konkretne produkty finansowe – Forex, surowce, akcje, indeksy, ETF, obligacje i kryptowaluty, to zawsze do celów edukacyjnych.

Pouczenie

Choć wartość twojej inwestycji może wzrosnąć, zawsze istnieje możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Zawsze handluj na giełdzie z kapitałem finansowym, na którego utratę możesz sobie pozwolić. Wyniki osiągnięte w przeszłości (rzeczywiste lub symulowane), przewidywana stopa zwrotu lub prawdopodobne scenariusze wyników mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych przyszłych wyników i nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Rzeczywiste aktywa bazowe, opcje, kontrakty futures i CFD

Za pośrednictwem brokera można inwestować w rzeczywiste akcje, fundusze ETF, obligacje i kryptowaluty lub handlować wszystkimi instrumentami finansowymi poprzez opcje, kontrakty terminowe (futures) i kontrakty CFD. Handel pochodnymi instrumentami finansowymi (CFD i kontraktami futures) wiąże się z dźwignią finansową, która może zwielokrotnić Twój zysk lub stratę, jeśli transakcja nie przebiega zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

CFD jako lewarowany instrument finansowy może spowodować stratę, która może osiągnąć całkowitą wartość środków na rachunku transakcyjnym. Taka strata może wystąpić w sytuacji, kiedy inwestor nie stosuje zlecenia handlowego stop loss. Podczas handlu CFD, zawsze korzystaj zlecenia stop loss i w jednej transakcji ryzykuj około 1-3% swojego kapitału handlowego.

 

Uważamy, że przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swojego kapitału powinni Państwo zostać poinformowani o ryzyku, powinni Państwo też rozważyć swoją tolerancję na ryzyko, cele inwestycyjne oraz poziom doświadczenia z podobnymi inwestycjami, a także zasięgnąć niezależnej porady finansowej lub odbyć szkolenie u profesjonalnych traderów, jeśli uznają to Państwo za konieczne.