Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Ochronę danych osobowych traktujemy poważnie. Ważne jest dla nas, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne.

Wszystkie dane osobowe, które są zbierane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, są przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych = GDPR) oraz zgodnie z ustawą nr 18/2018 Sb. (Sb. czeski Dz.U.) o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu zmienionym i obowiązującym od 25.05.2018 r.

Zapisywanie danych osobowych na stronie internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej www.swiatinwestycji.pl, z przyczyn technicznych, rejestrowane są adresy IP, które zostały przypisane przed Twojego dostawcę Internetu, z jakich stron odwiedzono naszą stronę internetową, jak długo korzystano z naszej strony internetowej, jakie konkretne podstrony były oglądane itp. Te informacje są uważane za dane osobowe, ponieważ są Twoim identyfikatorem online i dlatego traktujemy je z wyjątkową ostrożnością.

Nasze systemy używają plików cookies do określenia preferencji osób odwiedzających witrynę oraz do dostosowania zawartości witryny do Twoich zainteresowań. Pliki cookies mogą być używane do sprawdzenia, czy użytkownik kiedykolwiek odwiedził naszą stronę z komputera. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera.

Jeśli nie życzysz sobie zapisywania plików cookies, możesz je dezaktywować w swojej przeglądarce internetowej, ponieważ są to Twoje dane osobowe. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies można znaleźć na tej stronie.

Dane osobowe w formularzu kontaktowym

W formularzu kontaktowym dobrowolnie podajesz swoje dane osobowe. Te dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twój adres e-mail.

Terminy prawne

Termin prawny przetwarzanie danych osobowych oznacza operację przetwarzania lub zestaw operacji przetwarzania dotyczących danych osobowych lub zbiorów danych osobowych, przede wszystkim uzyskiwanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, zmienianie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób, przekształcanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niezależnie od tego, czy odbywa się w sposób zautomatyzowany czy niezautomatyzowany.

Dane osobowe są przechowywane przez operatora w tych celach przez okres 5 lat, o ile przepisy szczególne (podatkowe, prawa pracy, archiwizacyjne, rachunkowe) nie stanowią inaczej lub do czasu wycofania zgody (o ile przepisy szczególne nie obligują nas do dalszej archiwizacji danych).

Gwarancja bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas najważniejsze. Wdrożyliśmy różne systemy bezpieczeństwa w celu ochrony danych. Nasza strona wyposażona jest w bezpieczny protokół zabezpieczający https.

Jako osoba, której dane dotyczą – czyli osoba, której dane osobowe są przetwarzane – masz prawo do uzyskania informacji o danych administratora – czyli osoby, która przetwarza Twoje dane. Administratorem do celów przetwarzania danych osobowych jest portal internetowy www.swiatinwestycji.pl.

Na naszej stronie zamieszczamy linki do usług i produktów osób trzecich. Te strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności i są niezależne od naszej. Z tego powodu nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za treści i działania tych osób trzecich.

Niniejsze warunki obowiązują od 22.05.2018 r. Źródło ilustracji: bitcoinist.com.

Więcej informacji o RODO:

  1. Strona internetowa Komisji Europejskiej